Burgeravonden als middel voor burgerparticipatie.

Via sociale media, nieuwsbrieven en de plaatselijke krant zijn burgers goed op de hoogte van wat er speelt in een gemeente. Zij kunnen hun mening ook gemakkelijk kenbaar maken. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om burgers actief te laten participeren. Gemeentes én burgers hebben er immers belang bij om inwoners te betrekken bij nieuw beleid en dat is wat mij betreft tweerichtingsverkeer.

 

Burgerparticipatie door informatieavonden.

Bij verandertrajecten binnen gemeenten wordt er regelmatig gekozen voor burgeravonden. Deze voorlichtingsavonden of informatieavonden gaan over tal van onderwerpen. Een snelle inventarisatie leverde de volgend onderwerpen op:

  • “Snippergroen”; wat te doen met kleine stukjes openbaar groen die grenzen aan tuinen,
  • De bestemming en gebruik van een rijksmonument,
  • Voorlichting aan ZZP-ers in een gemeente,
  • Informatie over de uitkomsten uit een belevingsonderzoek.

Informeren en geïnformeerd worden.


Ik zie deze avonden niet alleen als een goede manier om burgers voor te lichten over gemeentelijk beleid, maar ook om te inventariseren hoe dit beleid zal worden ervaren. In de afgelopen jaren ben ik regelmatig de uitdaging aangegaan om van een eenzijdige informatieavond, een dialoog met burgers te maken.

 

Wat vindt men van de plannen? Hoe denken burgers om te gaan met de veranderingen? Hebben zij behoefte aan specifieke informatie? Welke pijnpunten ziet men? Hoe kan een verandering het beste gecommuniceerd worden?


Technieken om in gesprek te komen.

Er zijn verschillende technieken die ingezet kunnen worden voor de interactie met burgers. Bewoners kunnen bijvoorbeeld met een inspraakmicrofoon uitgenodigd worden om te vertellen over hun persoonlijke situatie. 

Soms maak ik gebruik van projectieve technieken of daag ik mensen uit om een bepaald dilemma eens vanuit een ander perspectief te zien. Ook kunnen we stemrondes organiseren met een groene of rode vlag, een stemkastje of een app op de telefoon. Vervolgens is het natuurlijk erg interessant om redenen waarom mensen “voor” of “tegen” bepaalde stellingen zijn te inventariseren.

 

Een representatief inzicht is niet altijd van belang.

Participatieavonden zijn niet representatief voor alle inwoners van een gemeente. Immers: bezoekers van deze avonden zijn vaak meer dan gemiddeld betrokken bij een onderwerp. Soms is er zelfs een belangengroep aanwezig. Dat is geen probleem: juist deze betrokken burgers kunnen als geen ander meedenken in het maken van beleid.

 

Met name in de verdere communicatie en finetuning van beleid kan interactie met betrokken burgers heel belangrijk zijn. Door direct te vragen om feedback van uw doelgroep worden blinde vlekken ingekleurd en kunnen kinderziektes voorkomen worden.