Welke onderzoeken voerden wij reeds uit?


Gemeentelijk onderzoek: burgerpeilingen, burgeravonden, discussiegroepen en persoonlijke interviews.

Marintel was verantwoordelijk voor grote metingen in het kader van de optimalisatie van afvalscheiding en -inzameling in gemeentes, waarbij per onderzoek binnen korte tijd 500 tot 2.000 burgers ondervraagd werden. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod binnen gemeenten: het gebruik van openbare gebouwen, wateroverlast, energiezuinigheid, verkeerssituaties, veiligheid, de WMO, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en straatverlichting. 

 

Voor gemeentes is representativiteit van groot belang, daarom gebruiken wij bij het ondervragen van burgers een persoonlijke benadering, waardoor wij responspercentages van 75% - 85% halen en ook ouderen en laaggeletterden ruimschoots de kans krijgen hun mening te geven. 

 

Wij kozen ook voor andere methodieken om met burgers in gesprek te gaan over afvalscheiding: burgeravonden, discussiegroepen en persoonlijke interviews.Gezondheidszorg: onderzoek naar voorschrijfgedrag van artsen, behoefte-onderzoek onder patiënten.

Marintel ondervroeg meer dan 5.000 artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners over de toepassing van bestaande en nieuwe medicatie of medische hulpmiddelen. 

Ze is goed ingevoerd in de specifieke marketinguitdagingen binnen de gezondheidszorg en bouwden in de afgelopen jaren een groot artsenpanel op.

 

Ook patiënten werden regelmatig ondervraagd: welke toedieningsvorm vinden zij prettig en hoe kan therapietrouw bevorderd worden? 

  

De laatste tijd wordt veel nagedacht over het faciliteren van mantelzorgers. Juist met deze specifieke doelgroep werd sinds 2013 geregeld in gesprek gegaan.Woningcorporaties: huurdersonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, brainstormsessies.

Woningcorporaties kunnen de feedback van huurders goed gebruiken voor de evaluatie van leveranciers. Ook kan het zinvol zijn om met huurders en potentiële huurders van gedachten te wisselen over de regels omtrent toewijzing van woningen, duurzaamheidsvraagstukken en "wonen op maat".

 

In opdracht van woningcorporaties voerde Marintel onderzoeken uit naar de tevredenheid van huurders over de woning, groot onderhoud en de kwaliteit van de dienstverlening. Ook woningzoekenden werden ondervraagd. 

 

wij maken gebruik van diverse onderzoeksmethodieken, waaronder internet, schriftelijke vragenlijsten en brainstormsessies (focusgroepen). MKB / overige onderzoeken

Marintel gaat graag de uitdaging aan om onderzoeken uit te voeren buiten de voor haar gebruikelijke branches.

Zo voerde ze onder andere de volgende onderzoeken uit: