Burgeronderzoek in gemeenten

Marintel: ervaren in burgeronderzoek

Marintel voerde inmiddels in meer dan 100 gemeenten burgeronderzoek uit. We zijn volledig bekend met de organisatiestructuur binnen de gemeente; het samenspel tussen gemeenteraad, B&W en de medewerkers binnen een gemeente. 

We hebben ervaring in grote raadplegingen onder meer dan duizend inwoners van een gemeente, maar gebruikt  daarnaast ook observaties, persoonlijke interviews en creatieve brainstormsessies om te ontdekken wat er speelt bij burgers.

 

Marintel speelde een rol in burgeravonden en - intern èn extern - brainstormsessies in werkgroepen. Ook worden we regelmatig gevraagd voor advisering over attitude en gedrag van burgers en hoe je dat zou kunnen veranderen. 

 

Ons specialisme is afvalgedrag van burgers. Daarnaast hebben we ervaring met onderzoek in het kader van de WMO, dienstverlening aan burgers, gebruik van openbare gebouwen, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte (waaronder ook specifiek de binnenstad) en veiligheid. 

 

Hoe gaan wij met burgers in gesprek?

Voor veel gemeenten is representativiteit van erg belangrijk. Je wilt immers voorkómen dat mensen die een sterke mening over een bepaald onderwerp hebben, of dat positief danwel negatief is, een te grote rol spelen in een onderzoek. Om die reden ontwierpen we, speciaal voor gemeenten, een unieke wijze om burgers uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken waardoor steeds opnieuw meer dan 80% van de benaderde burgers deelnam aan de onderzoeken. 

Wanneer dat voor het onderzoek belangrijk is, zitten we bovenop het onderzoek waardoor mensen uit alle wijken of woonkernen van een gemeente, in voldoende mate vertegenwoordigd zijn in een onderzoek. 

 


Burgeronderzoek in de praktijk:

Draagvlak sociaal cultureel centrum, Bernheze

Burgeronderzoek afvalbeleid, Alphen aan den Rijn

Evaluatie inzameling GFT, Geldrop-Mierlo

Tevredenheidsonderzoek afval, Doesburg

Evaluatie meldingen beheer openbare ruimte, Wijchen

Draagvlak afvalinzamelvarianten, Hoogeveen