Representatief onderzoek afvalbeleid, Alphen aan den Rijn

Achtergrond

De gemeente Alphen aan den Rijn is vooruitstrevend in het stimuleren van afvalscheiding door burgers. Reeds in 2009 / 2010 werd het omgekeerd inzamelen geïntroduceerd. Voor het aanscherpen van het afvalbeleid is een representatief tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners. 

 

Onderwerpen

Wat is de tevredenheid over de afvalvoorzieningen, hoe belangrijk vindt men afvalscheiding, welke persoonlijke drijfveren én externe motivatoren spelen een rol in de afvalscheiding, waar loopt men tegenaan en welke mogelijkheden zijn er om afvalscheiding te vergemakkelijken? 

 

Onderzoeksmethodiek

Enquêteurs bezochten in een periode van vier weken, tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds, 1.645 huishoudens om persoonlijk een vragenlijst te overhandigen en mensen te motiveren deze in te vullen. 1.342 bewoners deden mee aan het onderzoek, eerlijk verdeeld over de verschillende woonkernen. 

 

 


Resultaat

 

De afvalinzameling in Alphen aan den Rijn krijgt het gemiddelde rapportcijfer van 7,4. Uit de onderzoeksresultaten is een prioriteitenmatrix ontwikkeld, dat de gemeente handvatten om concreet aan de slag te gaan met verbeterpunten. Tevens is een vijftal burgerprofielen ontwikkeld die inzicht geven in hoe de inwoners met afval omgaan en welke attituden en drijfveren zij hebben in afvalscheiding.