Behoeftepeiling cultureel / educatief centrum

Achtergrond

In het kader van een gezamenlijke huisvesting en een nauwere samenwerking tussen diverse organisaties met aanbod op cultureel - educatief gebied, is een draagvlakmeting uitgevoerd onder burgers. 

 

Onderwerpen

Wat is het draagvlak, welk aanbod is interessant, welke voorwaarden en meerwaarden ziet men in de gezamenlijke huisvesting?

 

 


Onderzoeksmethodiek

Klanten van een aantal organisaties zijn via email uitgenodigd een internetvragenlijst in te vullen. Daarnaast is aan huis persoonlijk een vragenlijst overhandigd en opgehaald bij 400 burgers, verspreid over de gehele gemeente. 

Via de combinatie van methodieken gaven bijna 700 bewoners hun mening.

 

Resultaat

 

Het representatieve onderzoek gaf informatie voor een nadere invulling van het te ontwikkelen aanbod. Tevens zijn aanknopingspunten gevonden voor de fysieke inrichting van het pand, die nader uitgewerkt werden in creatieve sessies.