Draagvlakonderzoek - Hoogeveen

Achtergrond

In Hoogeveen leefden verschillende ideeën over het optimaliseren van afvalscheiding door burgers. 

Wij voerden een onderzoek uit waarin diverse inzamelvarianten die de gemeente overwoog, aan burgers voorgelegd werden via internet. 

 

Onderwerpen

In het onderzoek is het draagvlak van de diverse varianten gemeten. Daarnaast is geïnventariseerd welke wensen en behoeften men heeft in de afvalscheiding.  

 


Methode van onderzoek

Burgers werden met een brief uitgenodigd om een internetvragenlijst in te vullen. Daarnaast is het linkje naar de vragenlijst op diverse website gepubliceerd. Indien bewoners liever een schriftelijke vragenlijst wilden invullen, kon deze aangevraagd worden. Via kranten en sociale media is veel aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor burgers om mee te denken met de gemeente over dit onderwerp. 

Over de onderzoeksresultaten en de diverse dilemma's is verder gepraat in een drietal interactieve burgeravonden

 

Resultaat

De hoofdconclusie uit het onderzoek was, dat geen van de afvalinzamel-varianten een duidelijke voorkeur kreeg onder de bewoners. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat er door de gekozen onderzoeksmethodiek, vooral burgers hun mening gegeven hebben die meer dan gemiddeld betrokken waren bij het onderwerp. 

Bovendien is rondom de inzameling en scheiding van afval in de gemeente Hoogeveen in de periode dat het onderzoek plaatsvond, veel geschreven en gediscussieerd, waardoor men wellicht kritischer heeft gekeken naar de ideeën die voorgelegd zijn in het onderzoek. 
Daarnaast zien wij vaker in onderzoeken dat burgers weerstand tegen verandering kunnen hebben (cognitieve inertie). 

 

Naar aanleiding van het onderzoek is besloten om een extra rolcontainer voor plastic verpakkingen, blik en drankkartons ter beschikking te stellen aan burgers die dat willen.