Draagvlakonderzoek - Hoogeveen

Achtergrond

In Hoogeveen leefden verschillende ideeën over het optimaliseren van afvalscheiding door burgers. 

Wij voerden een onderzoek uit waarin diverse inzamelvarianten die de gemeente overwoog, aan burgers voorgelegd werden via internet. 

 

Onderwerpen

In het onderzoek is het draagvlak van de diverse varianten gemeten. Daarnaast is geïnventariseerd welke wensen en behoeften men heeft in de afvalscheiding.  

 


Methode van onderzoek: een combinatie van internet en burgeravonden

Burgers werden met een brief uitgenodigd om een internetvragenlijst in te vullen. Het linkje naar het de vragenlijst is ook op verschillende website gepubliceerd. Indien bewoners liever een schriftelijke vragenlijst wilden invullen, kon deze aangevraagd worden. Via kranten en sociale media is veel aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor burgers om mee te denken met de gemeente over dit onderwerp. 

 

Over de onderzoeksresultaten en de diverse dilemma's is verder gepraat in een drietal interactieve burgeravonden waarin uitgebreid aandacht gegeven is aan alle mogelijke reacties die mensen kunnen hebben wanneer de inzamelmethode in Hoogeveen veranderd zou worden. 

 

Resultaat

De hoofdconclusie uit het onderzoek was, dat geen van de afvalinzamelvarianten een duidelijke voorkeur kreeg onder de bewoners. Men wil liever alles bij het oude houden. 

In de gemeente Hoogeveen is in de periode dat het onderzoek plaatsvond, veel geschreven en gediscussieerd over mogelijke wijzigingen in het afvalbeleid, waardoor men wellicht kritischer heeft gekeken naar de ideeën die voorgelegd zijn in het onderzoek. De keuze om het onderzoek via internet uit te voeren heeft mogelijk geleid tot een selectiebias
Daarnaast zien wij vaker in onderzoeken dat burgers weerstand tegen verandering kunnen hebben (cognitieve inertie). 

 

Naar aanleiding van het onderzoek is besloten om een extra rolcontainer voor plastic verpakkingen, blik en drankkartons ter beschikking te stellen aan burgers die dat willen.