Burgertevredenheidsonderzoek afvalinzameling, Doesburg

Achtergrond

In Doesburg voerden wij in 2010 een burgeronderzoek uit, waarin afvalgedrag van burgers en ook hun tevredenheid over de afvalinzameling centraal stond.

Het onderzoek gaf de gemeente handvatten om het beleid te verbeteren: duobakken werden vervangen door separate minicontainers voor GFT en restafval, citybins werden vervangen door ondergrondse containers en men kreeg de keus tussen zakken of een extra minicontainer voor plastic, blik en drankenkartons. 

Ter evaluatie van deze wijzigingen werd het burgeronderzoek in 2013 en 2015 herhaald.

  


Onderwerpen

Doel van het onderzoek was vast te stellen hoe men nu om gaat met het scheiden van afval en in hoeverre de tevredenheid over de afvaldienstverlening in de gemeente Doesburg, veranderd was.

 

Methode van onderzoek

Burgers werden met een brief uitgenodigd om een internetvragenlijst in te vullen. 22 bewoners maakten gebruik van de mogelijkheid om telefonisch door onze interviews ondervraagd te worden. 

 

Resultaat

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek was, dat de tevredenheid over de afvalinzameling in 2015 terug was op het oude niveau in 2010, een 7,2. In 2013 was deze tevredenheid afgenomen naar 6,3, vermoedelijk omdat men op dat moment nog niet gewend was aan de nieuwe inzamelmethode (cognitieve dissonantie). 

Daarnaast werden nog een aantal concrete verbeterpunten geformuleerd. 

 

 

Een publicatie naar aanleiding van dit onderzoek, vindt u hier.