De specifieke uitdagingen van onderzoek in de zorg

Onderzoek in de gezondheidszorg: onze kennis en ervaring.

Mira begon haar onderzoekscarrière in 1998 als interviewster, bij een organisatie gespecialiseerd in de zorg. Met haar achtergrond in de psychologie kon zij haar gespreksvaardigheden goed inzetten in deze functie. 

 

Juist binnen de gezondheidszorg is kennis over de regelgeving in het benaderen van en communiceren met de uiteenlopende doelgroepen heel belangrijk. Deze expertise nam Mira mee naar Marintel onderzoek & advies.

 

Artsen en andere zorgprofessionals

In de afgelopen 15 jaar werd binnen Marintel een breed panel opgebouwd met artsen en zorgprofessionals als fysiotherapeuten, diëtisten en inkopers van ziekenhuizen. Door dit panel kunnen artsen op zeer korte termijn ondervraagd worden via internetvragenlijsten, soms binnen een dag nadat Marintel benaderd is voor de uitvoering van een onderzoek. 

Daarnaast hebben we in de jaren goede persoonlijke contacten met de diverse zorgverleners opgebouwd op wie zij kan rekenen wanneer meedenken over de behandeling van specifieke aandoeningen nodig is. 

 

Patiëntenonderzoek

Gesprekken met patiënten zijn niet altijd gemakkelijk. Er wordt soms gesproken over moeilijke onderwerpen als lichamelijke ongemakken of mentale problemen en niet alle patiënten komen even gemakkelijk uit hun woorden. Soms nemen gesprekken met patiënten wendingen die je van tevoren niet altijd kunt voorzien. 

 

Mira voert deze daarom altijd gesprekken altijd zelf uit, eventueel ondersteund door andere zeer ervaren interviewers. 

 

Juist met patiënten worden gesprekken nooit alleen op inhoud gevoerd. Mira is goed in staat om in te spelen op de sfeer in het gesprek en te observeren welke dingen onbesproken blijven. Ze heeft meer dan voldoende ervaring en gesprekstechieken in huis om de gesprekken goed op maat te voeren, mee te leven, mee te bewegen, maar daarnaast niet het doel van het interview uit het oog te verliezen. 


Onderzoek in de zorg: casuïstiek

Ondersteuningsbehoefte mantelzorgers

Voor inzicht in de behoeften van zelfstandig wonende kwetsbare ouders en hun mantelzorgers, voerden wij persoonlijke interviews uit. 

Reumatologen over jicht

Via een internetvragenlijst werden reumatologen ondervraagd over hoe zij de diagnose jicht stellen en welke keuzes zij maken in de behandeling van deze aandoening. 

Patiënten met MS

Om ondersteuning en medicatie aan patiënten met MS te evalueren, combineerden wij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodieken.