Behoeftepeiling mantelzorgers

Achtergrond

Ten gevolge van de decentralisatie van de taken die nu vroeger onder de AWBZ vielen, naar gemeenten, is de rol van gemeenten groter geworden in het langer zelfstandig wonen van ouderen en chronisch zieken.

Professionele organisaties worden ingezet om diensten te leveren die passen in het ondersteunen van ouderen in het zelfstandig wonen.

Thuiszorgorganisatie Vierstroom heeft hiervoor een aantal zorgarrangementen ontwikkeld, waarvan de diverse onderdelen door ons met mantelzorger zijn doorgenomen. 

 


Onderzoeksdoel

Inzicht verkrijgen in hoe en aan wie de diverse vormen van ondersteuning kunnen worden aangeboden ter ondersteuning van het zelfstandig wonen van kwetsbare ouderen. Denk hierbij aan een zorgscan, valpreventie-les, maaltijden, persoonlijke verzorging, dagbesteding, sociale ondersteuning, vervoer, huishoudelijke taken, etcetera. 

 

Onderzoeksmethodiek

Er zijn persoonlijke solo- en duo-interviews afgenomen met kwetsbare ouderen en mantelzorgers. 

 

Resultaat

 

Het onderzoek gaf een unieke inkijk in de behoeften en (on-)mogelijkheden van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers die Vierstroom heeft kunnen inzetten om de zorgarrangementen verder uit te ontwikkelen.