Tevredenheidsonderzoek zorgprogramma MS

Achtergrond

Patiënten met MS die bepaalde medicatie gebruiken kunnen gebruik maken van een zorgprogramma, bestaande uit een prikinstructie en levering van medicatie. Marintel werd gevraagd om het gebruik van de medicatie en het zorgprogramma te evalueren bij patiënten. Daarnaast werd de behoefte aan extra ondersteuning in kaart gebracht.  

 

 


Onderwerpen

Aan de orde kwam de tevredenheid over de werkzaamheid en de patiëntvriendelijkheid van de medicatie, tevredenheid over de toedieningsvorm(-en), loyaliteit, compliance, tevredenheid over het zorgprogramma en behoefte aan extra informatie en ondersteuning, bijvoorbeeld een in MS gespecialiseerde fyiotherapeut.

 

Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd: eerst voerden wij twintig persoonlijke interviews uit met patiënten. In de tweede fase hebben meer dan 600 patiënten een internetvragenlijst ingevuld. 

 

Resultaat

 

Het onderzoek gaf onze opdrachtgever veel informatie over de tevredenheid van patiënten over medicatie en diensten, en bovendien tal van aanknopingspunten om het aanbod aan patiënten verder te verbeteren.