Reumatologen over jicht

Achtergrond

Marintel werd gevraagd om te inventariseren hoe reumatologen de diagnose jicht stellen en welke keuzes zij maken in de behandeling van deze aandoening. 

 

Onderwerpen

Aan de orde kwamen aantallen patiënten, incidentie, behandelduur en terugverwijzing naar de eerste lijn, afname van een diagnostische test, streefwaarden, behandelplan, keuze medicatie en argumenten hiervoor alsook informatiebehoefte van artsen over de behandeling van jicht.

 

 


Onderzoeksmethodiek

Het reumatologenpanel van Marintel is in combinatie met de klantenlijst van de opdrachtgever, via email uitgenodigd om een internetvragenlijst in te vullen. Meer dan 20% van de benaderde artsen vulde de vragenlijst in. 

Vervolgens is in een brainstormsessie nagedacht over hoe de informatiebehoefte van artsen over de behandeling van jicht, het beste in te vullen is. 

 

Resultaat

 

Het onderzoek gaf veel aanknopingspunten waarop onze opdrachtgever kon aansluiten in de communicatie met reumatologen over de behandeling van jicht.