Reizigersonderzoek: RailTV.

Achtergrond

Binnen de netwerkorganisatie "Het Onderzoekscollectief" werd Marintel door Marble Research gevraagd ondersteuning te verlenen in een grootschalige evaluatie van RailTV. 

Dit initiatief van ProRail en NS wilde de reizigersbeleving verbeteren via digitale schermen waarop reizigers dagelijks wisselende uitzendingen konden zien. Op perrons van stations in 's-Hertogenbosch, Rotterdam Centraal, Leiden Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal en Zwolle hebben medewerkers van Marintel reizigers ondervraagd ter evaluatie van deze driejarige pilot. 

De coördinatie van het veldwerk was geheel in handen van Marintel. 


Onderwerpen

Aan de orde was hoe aangenaam het verblijf op het perron was voor reizigers, hun gevoel van veiligheid, hun gedrag op het perron en de toegevoegde waarde van de getoonde beelden.  

 

Onderzoeksmethodiek

Aan wachtende reizigers werd ter plekke een vragenlijst overhandigd met het verzoek deze in te vullen. In sommige gevallen - op verzoek van reizigers - is gekozen voor persoonlijke interviews. 

 

Resultaat

Binnen de gestelde tijd werden de vragenlijsten door meer dan voldoende reizigers ingevuld, waardoor onze partner Marble Research voldoende tijd had om de gegevens te analyseren.