Huurdersonderzoek voor woningcorporaties.

Een goede woningcorporatie weet wat er leeft onder huurders en woningzoekenden.

Als dienstverleners pur sang voeren woningcorporaties regelmatig onderzoek uit onder huurders: hoe tevreden is men over de dienstverlening van de woningcorporatie, hoe wordt een buurt gewaardeerd en welke woonwensen zijn er? Ook woningzoekenden worden door veel woningcorporaties ondervraagd zodat het aanbod in woningen en dienstverlening blijft passen bij de veranderende wensen en behoeften van de doelgroep. 

 

Iedere woningcorporatie is anders en heeft toch weer nèt weer wat andere onderzoeksvragen. Daarom maken wij iedere vragenlijst op maat, waarbij we ook nadenken over de analysemogelijkheden die de verschillende soorten vragen kennen.

Toch betekent het op maat maken van een vragenlijst zéker niet dat we bij nul beginnen: we kennen de dilemma's die spelen en hebben al vaker huurders ondervraagd. Die ervaring nemen we mee. Zo is het toch mogelijk om al binnen een dag een vragenlijst online te hebben waardoor de uitkomsten uit een onderzoek al na een week bekend kunnen zijn.

 

Mensen ondervragen via internet: snel en efficiënt.

Woningcorporaties beschikken over grote aantallen email-adressen van huurders en het is dan ook vrij gemakkelijk om hen via email te benaderen voor onderzoek. Internet is een snelle en eenvoudige methode om binnen een korte tijd veel doelgroepleden te ondervragen. Door gebruik te maken van software met mogelijkheden tot persoonlijke routering en programmering van uiteenlopende vraagvormen, kan op een optimale manier antwoord gekregen worden op vragen. Denk hierbij aan rangordening-opdrachten, ja-nee vragen of het toekennen van punten aan bijvoorbeeld typen woningen.

 

Veel software voor internetonderzoek is gratis beschikbaar, maar deze software kent toch vaak beperkingen in de mogelijkheden die geboden wordt. Om die reden maken wij gebruik van software die zó veel mogelijkheden heeft, dat werkelijk alle mogelijke vragen te stellen zijn en ze er bovendien ook nog eens erg aantrekkelijk uit zien. 

 

Wanneer snelle antwoorden niet voldoende zijn: kwalitatief onderzoek.

Soms is een internetvragenlijst niet voldoende om een goed gevoel te krijgen bij wat er leeft onder huurders. Júist wanneer het gevoel van huurders centraal staat gaan wij liever persoonlijk met huurders in gesprek. Daarbij gebruiken we narratieve technieken of we gaan "onderhandelen" met huurders.

Bijvoorbeeld: zijn huurders bereid om meer te betalen voor een betere dienstverlening of aanpassingen aan hun woning? Via internet is het dan wel erg verleidelijk om nee te zeggen, maar in een persoonlijk gesprek zijn er veel meer mogelijkheden om te ontdekken onder welke voorwaarden huurders bereid zijn meer te betalen. 


Huurdersonderzoek in de praktijk:

Evaluatie toewijzingsregels, woonstichting 'Thuis

In verband met veranderende wetgeving en een actievere rol van de gemeente in woningbemiddeling, werden de voorrangsregels voor urgentie geëvalueerd. 

Onderzoek onder jongere woningzoekenden, BrabantWonen

Geïnventariseerd is hoe BrabantWonen kan aansluiten bij de wensen en behoeften van jongere woningzoekenden. 

Communicatieonderzoek energiebesparing, Ons Huis

Een onderzoek naar factoren die invloed hebben op energiebesparing bij huurders, waardoor communicatie hierover geoptimaliseerd kon worden.