Communicatieonderzoek energiebesparing, Ons Huis

Achtergrond

Ons Huis is een maatschappelijk betrokken woonbedrijf dat onder andere verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van haar huurwoningen. Waar mogelijk past Ons Huis energiebesparende maatregelen toe en ziet het een rol in het adviseren en stimuleren van huurders in energiebesparing. 

In dat kader is door Marintel onderzocht hoe communicatie over dit onderwerp zou moeten plaatsvinden.  

 

Onderwerpen

Aan de hand van de Framingtheorie van Van Gorp (2006), is gezocht naar noodzaak, attitude, belemmerende en stimulerende factoren en sociale beweegredenen in energiebesparing onder huurders.

 

Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: een internetvragenlijst en telefonische interviews. 

 

Resultaat

Door het onderzoek is een uniek inzicht ontstaan in de beleving van huurders, waarop de communicatiestrategie en -uitingen kon aansluiten. Hierdoor is de kans dat de communicatie ook daadwerkelijk leidt tot gedragsverandering en energiebesparing door huurders, geoptimaliseerd.