Evaluatie toewijzingsregels, woonstichting 'Thuis

Achtergrond

BrabantWonen wil als woningcorporatie een voortrekkersrol vervullen en in deze rol samen met anderen de leefbaarheid van buurten verbeteren en goede voorzieningen realiseren.

In dat kader is een onderzoek uitgevoerd onder jongere woningzoekenden. 

 

Onderwerpen

Geïnventariseerd is hoe jongeren een woning zoeken, welke factoren een rol spelen in het zelfstandig gaan wonen, of zij bekend zijn met de mogelijkheden tot inschrijving als woningzoekende en wat zij belangrijk vinden aan een toekomstige woning. 

 

Onderzoeksmethodiek

Er is actief geworven op diverse locaties waar veel jongeren aanwezig zijn: met behulp van flyers zijn jongeren uitgenodigd een internetvragenlijst in te vullen.

Daarnaast is het regionale jongerenpanel van Marintel benaderd via email met een link naar de internetvragenlijst. Door deze combinatie van methodieken deed 67% van de benaderde jongeren mee aan het onderzoek. 

 

Resultaat

Door het onderzoek is de woningcorporatie beter bekend geraakt met de doelgroep "jongere woningzoekenden" en kan deze doelgroep beter bediend worden.