Evaluatie toewijzingsregels, woonstichting 'Thuis

Achtergrond

Er werd een representatieve draagvlakmeting uitgevoerd onder woningzoekenden en huurders, waarin dilemma’s en mogelijke oplossingen in de woningtoewijzing in Eindhoven, getoetst zijn. Marintel is in eerste instantie gevraagd als adviseur ter ondersteuning van het onderzoek. Vervolgens is besloten om het onderzoek door Marintel uit te laten voeren. 

 

Onderwerpen

Drie thema’s hebben in het onderzoek centraal gestaan:

  • In hoeverre is het mogelijk om de flexibiliteit van het systeem van regulier aanbod, te verbeteren? Bijvoorbeeld: is de inschrijftijd als woningzoekende leidend, of dient er rekening gehouden te worden met hoe actief men op het aanbod reageert?
  • Hoe rechtvaardig vindt men het versneld toewijzen van woningen aan urgenten? Wat vindt men urgent?
  • Wat is de mening van huurders en woningzoekenden over het toewijzen van een woning op basis van diverse passendheidscriteria als grootte van het gezin, leeftijd en leefstijl? 

Onderzoeksmethodiek

Doorlooptijd, efficiëntie en kwaliteit afwegend, is besloten het onderzoek via internet uit te voeren. 588 huurders en woningzoekenden hebben de vragen beantwoord. 

 

Resultaat

Het representatieve onderzoek gaf veel informatie over hoe huurders en woningzoekenden denken over de onderwerpen. 

 

De onderzoeksresultaten zijn onder leiding van Marintel bediscussieerd door medewerkers van de woningcorporatie en een huurderscommissie, waardoor het toewijzingsbeleid kon worden vastgesteld.