Afval scheiden door ouderen

Achtergrond

Omdat in Wageningen de afvalinzameling verander zou worden, is een groepsbijeenkomst georganiseerd waarin aan ouderen en mindervaliden gevraagd is hun perspectief op afvalscheiding te tonen. 

 

Onderwerpen

Welke mogelijkheden en onmogelijkheden hebben ouderen in het scheiden van afval? Welke behoeften leven er? Welke oplossingen kunnen worden aangeboden om eventuele problemen op te lossen? 

 


Onderzoeksmethodiek

 

Er zijn twee groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin per groepsbijeenkomst acht tot tien ouderen stellingen en situaties voorgelegd zijn die voortkomen uit nieuw afvalbeleid. Samen met de ouderen, waarvan sommigen afhankeljk waren van rolstoel en/of rollator en anderen slechtziend waren, is gezocht naar praktische oplossingen. 

 

Resultaat

 

Door dit onderzoek is de gemeente in staat om oplossingen op maat aan te bieden aan deze bijzondere doelgroep.