Evaluatie meldingen wijkbeheer, gemeente Wijchen

Achtergrond

Sinds 2011 voert Marintel tweejaarlijks een representatief burgertevredenheidsonderzoek uit over het onderhoud van de openbare ruimte. Eén van de onderwerpen is de afhandeling van klachten of meldingen. Omdat lang niet alle respondenten uit een algemeen onderzoek, hiermee te maken gehad hebben, heeft de gemeente besloten om deze specifieke dienstverlening te evalueren. 

 


Onderwerpen

Hoe werd men te woord gestaan, hoe klantvriendelijk is het webformulier, hoe en hoe snel is de melding afgehandeld, hoe was de terugkoppeling aan de melder en hoe tevreden is men over de gehele werkwijze van Wijkbeheer?

 

Methode van onderzoek

Gedurende twee perioden van drie weken (in de vroege zomer en in het najaar) werden alle meldingen en klachten opgevolgd via email met een uitnodiging tot het invullen van een internetvragenlijst, of door mensen telefonisch te ondervragen. 401 burgers gaven hun mening. 

 

Resultaten

 

Gemiddelde rapportcijfers op de diverse onderdelen varieerden van 7,0 tot 7,9. De slechts scorende onderdelen worden door de gemeente Wijchen verbeterd.