Samenwerkingsverbanden


Marketing en communicatiepartner Yvette van Aarle

Onderzoek van Marintel biedt vaak aanknopingspunten voor een nieuwe blik op de marketing en communicatie strategie. Daarin werkt Marintel graag samen met Yvette van Aarle.  

Zij inspireert en biedt een frisse, pragmatische kijk op proposities en strategische richtingen. Door al nauw samen te werken in de kwalitatieve onderzoeksfase, ontstaat focus op de meest bruikbare insights voor communicatie teams. Daarbij wordt vaak Customer Journey denken ingezet voor een optimaal resultaat.

 

Beide bureaus vullen elkaar vooral mooi aan in de gedrags- en actiefase.

 Avalon Advies

In de afval- en duurzaamheidsprojecten werkt Marintel duurzaam samen met Avalon Advies, een deskundige, praktische en flexibele partner voor een groot aantal gemeenten. Avalon Advies biedt oplossingen en adviestrajecten bij implementatie van inzamelingstrajecten en is een deskundige partner bij aanbestedingen of begeleiding bij een energiebesparingstraject. 

Naast advisering en projectleiding biedt Avalon ook administratieve diensten, zoals bij subsidietrajecten voor duurzame maatregelen (woningisolatie en duurzame energieopwekking). 

 

Avalon advies slaat een brug van inventariseren en evalueren door Marintel, naar de praktijk van beleidsplannen en -uitvoering. Kleynenborgh, partner voor MKB.

Instituut Kleynenborgh stelt zich ten doel om kennis te delen met ondernemers en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling door adviezen, accelerator programma's, trainingen en training-op-maat, masterclasses en coachingtrajecten.  

 

Marktonderzoek kan een belangrijke rol spelen in het verruimen van het blikveld van ondernemers, door inzichten te verschaffen vanuit de kant van klanten. Denk hierbij aan Customer Journey en klanttevredenheidsonderzoeken, maar ook bijvoorbeeld marktverkenningen. SHIFT

Met het gedragswetenschappelijk bureau SHIFT deelt Mira de passie en fascinatie voor menselijk gedrag. 

SHIFT is expert in verandering of verschuiving (een shift) in gedrag. Dit doet SHIFT door gedragswetenschappelijke strategie toe te passen in praktische interventies en campagnes. 

SHIFT houdt zich bezig met omgevingsinrichting, nudges en tal van veranderprocessen in de openbare ruimte, verkeersveiligheid, mobiliteit en afvalscheiding. 

 

SHIFT en Marintel sluiten dus naadloos op elkaar aan: van onderzoek naar gedragsverandering naar evaluatie. EM Onderzoek

Binnenkort vindt u hier informatie over deze samenwerking.


 Mira staat altijd open voor duurzame samenwerking met organisaties. Neem vooral contact op!