Samenwerkingspartners


Marketing en communicatiepartner Yvette van Aarle

Onderzoek van Marintel biedt vaak aanknopingspunten voor een nieuwe blik op de marketing en communicatie strategie. Daarin werkt Marintel graag samen met Yvette van Aarle.  

Zij inspireert en biedt een frisse, pragmatische kijk op proposities en strategische richtingen. Door al nauw samen te werken in de kwalitatieve onderzoeksfase, ontstaat focus op de meest bruikbare insights voor communicatie teams. Daarbij wordt vaak Customer Journey denken ingezet voor een optimaal resultaat.

 

Beide bureaus vullen elkaar vooral mooi aan in de gedrags- en actiefase.

 Avalon Advies

In de afval- en duurzaamheidsprojecten werkt Marintel duurzaam samen met Avalon Advies, een deskundige, praktische en flexibele partner voor een groot aantal gemeenten. Avalon Advies biedt oplossingen en adviestrajecten bij implementatie van inzamelingstrajecten en is een deskundige partner bij aanbestedingen of begeleiding bij een energiebesparingstraject. 

Naast advisering en projectleiding biedt Avalon ook administratieve diensten, zoals bij subsidietrajecten voor duurzame maatregelen (woningisolatie en duurzame energieopwekking). 

 

Avalon advies slaat een brug van inventariseren en evalueren door Marintel, naar de praktijk van beleidsplannen en -uitvoering. Kleynenborgh, partner voor MKB

Instituut Kleynenborgh stelt zich ten doel om kennis te delen met ondernemers en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling door adviezen, accelerator programma's, trainingen en training-op-maat, masterclasses en coachingtrajecten.  

 

Marktonderzoek kan een belangrijke rol spelen in het verruimen van het blikveld van ondernemers, door inzichten te verschaffen vanuit de kant van klanten. Denk hierbij aan Customer Journey en klanttevredenheidsonderzoeken, maar ook bijvoorbeeld marktverkenningen. EM Onderzoek

Marktonderzoekbureau EM Onderzoek heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in online onderzoek, via webquestionnaires, en kenmerkt zich door snel te kunnen schakelen en zich in te leven in de vragen van opdrachtgevers. 

EM onderzoek bedient een breed palet aan bedrijven met onder andere klanttevredenheidsonderzoek, PR-onderzoek, mobiel onderzoek en snelle peilingen op maat. 

 

Leuk detail is dat eigenaar van EM Onderzoek, Eelco Markensteyn, in 2005 zijn carrièrre als onderzoeker startte als werknemer van Mira Jongeneelen, bij Marintel. Dat betekent dat wij goed op elkaar zijn ingespeeld en aan een half woord genoeg hebben om elkaar te ondersteunen. Sinds 2015 werken de twee bedrijven duurzaam samen om te zorgen voor voldoende continuïteit en kwaliteit of omdat een bepaald type onderzoek beter bij het ene of andere bureau past. Mira staat altijd open voor duurzame samenwerking met organisaties. Neem vooral contact op!