Visie op onderzoek


17 mei 2018

Hoe nodig is een representatieve steekproef?

Representativiteit: altijd een onderwerp waarover wij onderzoekers discussiëren. 

Maar... voor sommige onderzoeksdoelen is het helemaal niet belangrijk om een diversiteit aan mensen in je steekproef na te streven. 

Kritische mensen of mensen met een negatieve ervaring kunnen precies díe informatie opleveren die jou verder kan helpen. 

 

Het is echter altijd een goed idee om te inventariseren welke burgertypen in je steekproef vertegenwoordigd worden.24 april 2018

Nooit te klein voor marktonderzoek.

Ondernemers in het MKB denken soms dat marktonderzoek alleen weggelegd is voor de grote bedrijven, maar niets is minder waar. 

 

Juist kleine ondernemers zouden eens marktonderzoek moeten overwegen. Denk eens aan een kleine marktverkenning voor een nieuw product. Of laat via een onderzoek bepalen welke prioriteiten je moet stellen in het optimaliseren van de klantervaring. 28 maart 2018

Hoe vooroordelen je onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden.

Vooroordelen zijn hardnekkig en ze kunnen (te?) veel invloed hebben op het gedrag en de mening van mensen. Afval stinkt immers vaker niet dan wel en één ervaring met hondenpoep blijft - figuurlijk - lang hangen.

Daar is een sociaalwetenschappelijke verklaring voor: volgens de beschikbaarheidsheuristiek kan één negatieve ervaring zwaarder wegen dan meerdere recentere, positieve ervaringen. 
Hoe ga je hier dan mee om, als onderzoeker? 1 maart 2018

Welke conclusies trek je eigenlijk uit onderzoek? En welke niet...?

Als uit onderzoek blijkt dat er een statistisch significante samenhang is tussen ijsverkoop aan het strand en verdrinkingsdood, mag je dan concluderen dat ijs-consumptie de kans op verdrinking verhoogt? 

 

Of is er iets anders aan de hand...?

Een artikel over een al dan niet oorzakelijk verband.  11 februari 2018

Interviewtechnieken: 'Kunt u me daar wat meer over vertellen?'

De wijze waarop je een vraag stelt, bepaalt mede wat voor soort antwoord je krijgt. 

Een goed gesprek bevat ook non-verbale communicatie en een goede interviewer weet hoe deze ingezet kan worden om meer uit een gesprek te halen. 

 18 januari 2018

Met de hakken in het zand; over weerstand tegen veranderingen.

Vaak wordt me gevraagd om onderzoek uit te voeren ter evaluatie van veranderingen. Soms ook, wordt me gevraagd om juist voorafgaand aan een wijziging, een onderzoek uit te voeren.

 

Dat is best moeilijk. Veel mensen hebben namelijk van nature weerstand tegen veranderingen, dit fenomeen wordt ook wel cognitieve inertie genoemd. 

Deze weerstand kan veel invloed hebben op de resultaten van een evaluatie.9 december 2017

Burgeravonden. Niet enkel informeren, maar ook informatie halen.

Bij verandertrajecten binnen gemeenten wordt er in het kader van burgerparticipatie, regelmatig gekozen voor burgeravonden.

 

Hoe zorg je ervoor dat je avond levendig en positief verloopt, waarbij je niet alleen maar voorlichting geeft maar ook nuttige informatie verkrijgt over hoe burgers denken en doen? 7 november 2017

Een klanttevredenheidsonderzoek... en dan?

Tevreden klanten komen terug. Om die reden zijn klanttevredenheidsonderzoeken populair.

 

Mira geeft een aantal tips over hoe je zorgt dat deze onderzoeken praktische handvatten opleveren en ze vertelt over de prioriteitenmatrix.23 oktober 2017

Representativiteit: meer dan een grote steekproef.

Vaak wordt een onderzoek representatief genoemd wanneer veel mensen aan het onderzoek deelgenomen hebben. 

Toch zeggen aantallen niet altijd alles. 

 

Mira vertelt over hoe je de representativiteit van een onderzoek kunt verbeteren door verder te kijken dan alleen een grote steekproef.18 september 2017

Afvalonderzoek onder burgers.

Afval is een uitdaging voor ons allemaal. Afvalbeleid staat daarom ook op de agenda van úw gemeente. Door afvalstromen goed te laten scheiden, kan de gemeente deze stromen als grondstoffen verkopen: dat bespaart het milieu en het levert nog geld op ook.  

 

Maar... hoe krijg je de burgers zo ver om afval te scheiden? Mira legt uit over hoe je met burgers in gesprek kunt gaan over dit onderwerp.28 augustus 2017

Een andere kijk op brainstormen.

Brainstormen is vaak erg inspirerend. Maar soms gaat het tijdens een brainstorm alle kanten op. Zelfs als je meeschrijft op een flipover of deelnemers gekleurde briefjes laat plakken, is het dan moeilijk om zo'n sessie te gebruiken voor concrete vervolgstappen. 

 

In zo'n geval biedt de Delphi methode uitkomst!
24 juli 2017

Een kwestie van een ander perspectief!

Tijdens een groepsbijeenkomst nodigen we de deelnemers uit om niet alleen hun eigen mening te geven, maar ook om zich te verplaatsen in een ander. 

 

Op die manier zorgen we ervoor dat we een dilemma of vraagstuk van verschillende kanten belichten en wordt sociaal wenselijkheid tegen gegaan.