Afval: een uitdaging voor ons allemaal.

Afval is een uitdaging voor ons allemaal. Afvalbeleid staat daarom ook op de agenda van úw gemeente. Door afvalstromen goed te laten scheiden, kan de gemeente deze stromen als grondstoffen verkopen: dat bespaart het milieu en het levert nog geld op ook.  


Maar... hoe krijg je die burgers zo ver?

Fysieke metingen zoals sorteeranalyses laten u slechts het tastbare deel van het afvalgedrag zien. Stelt u voor dat u erachter komt dat in het restafval nog veel keukenafval teruggevonden is. Dan vertelt een onderzoek onder burgers u over het ‘waarom’ en ‘hoe anders’.

U kunt immers pas zorgen voor een échte gedragsverandering als u inzicht hebt in de beweegredenen van uw burgers en daarnaast geeft onderzoek u inzicht in de pijnpunten en bezwaren van uw burgers.

 

Door onderzoek uit te voeren zorgt u dat uw burgers zich betrokken en mede-verantwoordelijk gaan voelen bij de afvalproblematiek. Dat is een goede basis om gedragsverandering te realiseren. Het is daarom belangrijk om uw burgers te blijven vertellen wat mogelijk is en wat goed gaat.

 

Ook is het voor u prettig wanneer u te maken heeft met een onderzoeksbureau die bekend is met de ins en outs van afvalonderzoek, waaronder óók de vooroordelen

 

Communicatie kan een grote rol spelen in het motiveren van uw burgers. Informatie over het mogelijke effect van verbeterde afvalscheiding en positieve resultaten, heeft een motiverende werking: u zorgt ervoor dat de burger zich gesteund voelt om gedragsverandering ook daadwerkelijk in gang te zetten. De resultaten uit onze onderzoeken helpen u de juiste toon en thema’s te vinden. Met een achtergrond in de (sociale) psychologie zijn we bekend met alle relevante gedragsmodellen. 

 

Marintel voerde reeds onderzoek uit naar afvalgedrag in meer dan 100 gemeenten. 

 

Hoe voeren wij afvalonderzoek uit?


Al onze onderzoeken worden op maat en in overleg met u ontworpen. Bij het opzetten van een afvalonderzoek kiezen we samen methodieken die bij uw onderzoeksvragen passen, rekening houdend met de bijbehorende voor- en nadelen van die methodieken. Bijvoorbeeld: hoe belangrijk is het voor u om een écht representatief beeld te krijgen van de meningen van de burgers? Of gaat u juist graag in discussie met kritische burgers om zo de belangrijkste verbeteringen boven tafel te krijgen…

 

Onze steekproef trekken we zó dat iedere groep burgers aan het woord komt. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat ouderen en allochtonen ook voldoende vertegenwoordigd zijn. Ook houden we rekening met verdeling over de gemeente en hoog- en laagbouw.

 

Wij maken iedere vragenlijst op maat, maar grijpen hierin terug op onze ervaringen in andere gemeenten zodat bijvoorbeeld ook een benchmark mogelijk is.

 

Wij hebben veel ervaring met verschillende interviewmethoden (persoonlijk en telefonisch), het organiseren van groepsbijeenkomsten en het verspreiden van vragenlijsten via internet of aan huis. Ook kunnen wij een rol spelen in de organisatie en uitvoering van informatieavonden in het gemeentehuis, bijvoorbeeld door meningen te inventariseren en de discussie te leiden.

 

Wij geven in een helder, op maat gesneden onderzoeksrapport, met onderzoek onderbouwd advies over hoe u uw afval- en communicatiebeleid (verder) kunt verbeteren en wat de mogelijke reacties van burgers zijn op beleidswijzigingen.