Een andere kijk op brainstormen.

De Delphi methode als hulpmiddel om consensus te bereiken.

Brainstormen. Dat is vaak erg inspirerend. Maar soms gaat het tijdens een brainstorm alle kanten op. Zelfs als je meeschrijft op een flipover of deelnemers gekleurde briefjes laat plakken, is het dan moeilijk om zo'n sessie te gebruiken voor concrete vervolgstappen.

 

In zo'n geval biedt de Delphi methode uitkomst!

Wat is de Delphi methode?


In de klassieke vorm wordt de Delphi methode gebruikt om consensus te bereiken over een ingewikkeld probleem.

 

  1. In minimaal twee rondes wordt aan deskundigen gevraagd om een vragenlijst in te vullen.
  2. Na elke ronde wordt maakt de onderzoeker een samenvatting wat besproken is.
  3. Deze uitkomsten worden anoniem teruggekoppeld aan de deskundigen.

Dit proces herhalen we net zo lang totdat consensus wordt bereikt.

De kracht van deze  methode is de anonimiteit van de deelnemers, waardoor zij vrijuit hun mening kunnen geven. Daarnaast worden deelnemers geprikkeld te reageren op ideeën van anderen, waardoor zij verder denken dan alleen hun eigen mening.

 


Twee voorbeelden.

1. Hoe richten we de openbare ruimte van een wijk in?

Uit een representatief onderzoek onder 1.000 bewoners van een wijk over de inrichting van de openbare ruimte, blijkt dat sommigen meer parkeerplaatsen willen terwijl andere burgers graag meer behoefte hebben aan groen.

 

In een brainstormsessie met de bewoners, zoeken wij naar een oplossing waarin de wensen van zo veel mogelijk burgers gecombineerd worden. 

 

2. Afvalbeleid.

Een gemeente liep vast in het maken van beleid voor afvalscheiding. Ideeën om de inzameling van afval te wijzigen stuitten op grote weerstand bij bewoners. 

 

In persoonlijke interviews, onder andere met leden van de actiegroep die opgericht was om wijzigingen tegen te houden, werden alle problemen en argumenten op een rij gezet. 

 

Een serie brainstormsessies met voorstanders, tegenstanders en deskundigen volgde. Hierin zijn problemen en argumenten voorgelegd. Door gebruik te maken van rollenspellen zijn creatieve oplossingen gevonden en kan de gemeente haar afvalbeleid verder ontwikkelen en keuzes maken. 

 

Waarom de Delphi methode?

  1. Doordat de onderzoeksonderwerpen uit eerder onderzoek komen, is er herkenning bij de deelnemers. Zo hebben ideeën meer draagvlak dan wanneer men denkt dat ze in een achterkamertje bedacht zijn.
  2. Omdat er in feite gevraagd wordt om te reageren op antwoorden die men eerder gegeven heeft, voelt men zich vrijer om te reageren.
  3. De terugkoppeling van eerder gegeven antwoorden gedurende een tweede fase van een onderzoek zorgt ervoor dat respondenten geprikkeld worden om hun visie aan te scherpen.
  4. De invloed van opdrachtgever en onderzoeker is beperkt: de mening van de doelgroepleden uit de eerste fase van het onderzoek staat centraal.