Bekijk het eens vanuit een ander perspectief!

Rollenspellen: de creatieve groepsbijeenkomst

Lang liep ik er tegenaan: tijdens een brainstormsessie valt de groep in herhaling of één of twee deelnemers bepalen de discussie. Sommige deelnemers hebben al een bepaald standpunt ingenomen en blijven dan hardnekkig vastzitten in hun ideeën.

 

In zo'n geval is het soms nodig om een groepsbijeenkomst eens helemaal anders aan te pakken, zodat de deelnemers echt de kans krijgen om hun creativiteit te laten spreken.  

 

Geïnspireerd op de “Six Thinking Hats”-theorie (Edward de Bono, 2006) ontwikkelde ik de rollenspeltechniek. Met dit rollenspel ontstaat een levendige en creatieve interactie tussen de deelnemers. Een vraagstuk wordt van alle kanten belicht, waardoor een grote hoeveelheid aan oplossingen wordt verzameld.

"Bedankt voor uw mening...! En dan nog eens een vraag... Hoe denkt u dat deze meneer daarover denkt?"


Nadat een product, dienst of dilemma is geïntroduceerd, mogen de deelnemers allereerst vanuit het eigen perspectief een mening geven. Ze geven een eerste reactie en ook kunnen ze diverse deelaspecten beoordelen.

 

Vervolgens tonen wij op het scherm een aantal "persona". Denk hierbij bijvoorbeeld aan de buurvrouw op leeftijd, de drukke bakfietsmoeder en de jonge idealist. 

 

Deelnemers worden steeds uitgenodigd om vanuit het perspectief van deze stereotypen te reageren op dilemma's en vraagstukken. 

 

Consensus?

 

In de laatste fase van de creatieve brainstormsessie, worden alle verzamelde reacties opnieuw aan de deelnemers voorgelegd. Wat is het uiteindelijke advies van de groep?