Wie is Mira?

Na vijf jaar gewerkt te hebben bij een in de zorg gespecialiseerd onderzoekbureau, richtte ik Marintel Onderzoek & Advies in 2003 op. Sindsdien ben ik zelfstandig markt- en beleidsonderzoekster en adviseur op het gebied van marketing en gedragsbeïnvloeding. Ik ben gepokt en gemazeld in het opzetten en uitvoeren van grote dataverzamelingsprojecten, ook sta ik graag voor groepen om dilemma's te bespreken en ideeën te inventariseren.


Mijn eerste onderzoek als zelfstandige was de uitvoering van 150 passanteninterviews in elke van 54 vestigingen van een grote keten van tuinwarenhuizen, binnen een periode van zes weken.
Ook voerde ik honderden persoonlijke interviews uit met diverse doelgroepen: artsen, mantelzorgers, bewoners van een wijk, kinderen, managers, sporters.

In de afgelopen jaren was ik onder andere verantwoordelijk voor grote metingen in het kader van de optimalisatie van afvalscheiding en -inzameling in gemeentes, waarbij binnen korte tijd tot 2.000 burgers ondervraagd werden. 

 

Ik hou van afwisseling: grote kwantitatieve onderzoeken volg ik op met slimme kwalitatieve metingen: workshops met mantelzorgers, persoonlijke interviews met diëtisten of ronde tafel bijeenkomsten met ambtenaren.

 

Ik heb een achtergrond in de psychologie en blijf graag op de hoogte van de wetenschappelijke inzichten in (massa-)communicatie en gedragsbeïnvloeding. Hierdoor sluiten mijn onderzoeken goed aan op wat al bekend is over menselijk gedrag en worden mijn adviezen niet alleen gebaseerd op wat de doelgroep heeft geantwoord, maar een breder kader geschetst.

 

Mira's visie op onderzoek

  • Veel informatie over menselijk gedrag en attitude is al bekend. Ik maak graag gebruik van sociaal wetenschappelijke en marketingtheorieën om méér meerwaarde te creëren.
  • Een onderzoek dat op maat gemaakt is en aansluit op de specifieke uitdagingen van mijn opdrachtgever geeft de meeste bevrediging.
  • Ik blijf in iedere fase van mijn onderzoeken op het puntje van mijn stoel zitten en gebruik mijn creativiteit. Zo haal ik zo veel meer uit onderzoeken dan wanneer ik alleen maar leun op wat ik al gedaan heb.

 

Mira's interesses

Zoals voor ZZP-ers, geldt ook voor mij dat mijn werk mijn hobby is. Jarenlang besteedde ik veel tijd aan mijn bedrijf, dat uitgroeide van een eenmanszaak naar een volwaardige BV met 8 onderzoekers, een office manager, meerdere onderzoeksassistenten en tientallen onderzoeksmedewerkers. 

 

In 2011 werd ik moeder van een prachtige dochter. Sinds die tijd kwam er meer balans tussen werk en privé. Dit was mede mogelijk door een verandering in mijn bedrijfsvoering: ik legde mijn taken als leidinggevende neer en ging weer doen waar ik energie van krijg: onderzoeken uitvoeren en beleidsadvies geven.

 

Sportklimmen loopt al sinds mijn studententijd als een rode draad door mijn leven. Als regionale trainer-coach gaf ik tussen 1998 en 2010 intensieve begeleiding aan een sterk team van jonge topsporters, ook was ik enige jaren actief als bondstrainer. Ik was landelijk bestuurslid, kliminstructeur, coach en opleider van trainers. Ook organiseerde ik tal van klimvakanties in de rots en grote wedstrijdevenementen in deze sport.  Nog steeds breng ik jaarlijks een groot deel van mijn vrije dagen door aan de rots. Regelmatig ben ik nog altijd aanwezig op nationale competities. 

  

Ik ben in de laatste jaren erg geïnteresseerd geraakt in personal finance, consuminderen en het opbouwen van een passief inkomen.