Wie is Mira?

Na vijf jaar gewerkt te hebben bij een in de zorg gespecialiseerd onderzoekbureau, richtte ik Marintel Onderzoek & Advies in 2003 op. Sindsdien ben ik zelfstandig markt- en beleidsonderzoekster en adviseur op het gebied van marketing en gedragsverandering. Ik ben gepokt en gemazeld in het opzetten en uitvoeren van grote dataverzamelingsprojecten. Daarnaast inventariseer ik regelmatig ideeën in persoonlijke interviews of bespreek ik dilemma's in groepen. 

 

Uitdagingen: breed gaan of juist de diepte in

Mijn eerste onderzoek als zelfstandige bestond uit 150 passanteninterviews in elke van 54 vestigingen van een grote keten van tuinwarenhuizen, binnen een periode van zes weken.
Ik houd dus wel van een uitdaging...
Ook voerde ik gedurende mijn carrière over tal van onderwerpen, persoonlijke diepte-interviews uit met diverse doelgroepen: artsen, mantelzorgers, bewoners van een wijk, kinderen, patiënten, managers, sporters.

 

In de afgelopen jaren was ik onder andere verantwoordelijk voor grote (en kleine) metingen in het kader van de optimalisatie van afvalscheiding en -inzameling in gemeentes, waarbij binnen korte tijd 25 tot 2.000 burgers ondervraagd werden. 


 

Afwisseling

Ik houd van afwisseling: grote kwantitatieve onderzoeken via internet of schriftelijke vragenlijsten volg ik op door slimme kwalitatieve metingen: workshops met mantelzorgers, persoonlijke interviews met diëtisten of ronde tafel bijeenkomsten met ambtenaren.

Niet het middel (kwalitatieve diepgaande interviews of een snelle flitspeiling via internet?) staat centraal, maar het onderzoeksdoel: hoe krijgen we een zo goed mogelijk antwoord op de vragen die spelen. Dáár word ik enthousiast van!

 

Kader

Ik heb een achtergrond in de psychologie en blijf graag op de hoogte van de wetenschappelijke inzichten in (massa-)communicatie en gedragsbeïnvloeding. Hierdoor sluiten mijn onderzoeken goed aan op wat al bekend is over menselijk gedrag en worden mijn adviezen niet alleen gebaseerd op wat de doelgroep heeft geantwoord, maar een breder kader geschetst.

 

Mira's interesses

 

Sportklimmen loopt al sinds mijn studententijd als een rode draad door mijn leven. Als regionale trainer-coach gaf ik als vrijwilliger tussen 1998 en 2011 intensieve begeleiding aan een sterk team van jonge topsporters, ook was ik enige jaren actief als bondstrainer. Ik was landelijk bestuurslid, kliminstructeur, coach en opleider van trainers. Ook organiseerde ik tal van klimvakanties in de rots en grote en kleine wedstrijdevenementen in deze sport.  Nog steeds breng ik jaarlijks een groot deel van mijn vrije dagen door aan de rots. Ook bezoek ik zo af en toe een nationale wedstrijd en volg ik de competities in binnen- en buitenland. 

 

Met mijn Volkswagencamper uit 1986, ga ik met mijn gezin in de weekenden zo vaak mogelijk op pad voor avontuurlijke roadtrips en wandelingen, liefst gecombineerd met het zoeken van "schatten": geocachen. Wil je daar meer over weten? Ik vertel er graag over en neem regelmatig mensen een keertje mee, dat kan natuurlijk óók bij jou in de buurt!